regulamin

Regulamin / Kontrakt

1. W gabinecie przyjmowani są dorośli, pary, rodziny oraz dzieci, które zgadzają się na spotkanie z psychoterapeutą i akceptują Regulamin.

2. Psychoterapeuta gwarantuje zasadę poufności gabinetu, tzn. pozostawia wyłącznie dla siebie wszystkie informacje, które zdobył w procesie psychoterapii. W ramach metod swojej pracy gwarantuje uczciwość, szacunek oraz poszanowanie światopoglądu pacjenta.

3. Celem działań psychoterapeutycznych jest poprawa jakości życia pacjentów.

4. Początkowym etapem psychoterapii jest cykl 1-3 konsultacji, w wyniku których określa się cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, obowiązujące zasady oraz inne tematy ważne dla pacjenta.

5. Sesje oraz konsultacje trwają 45- 50 min. i podlegają opłacie zgodnie z cennikiem. Pacjent płaci za psychoterapię w dniu konsultacji/sesji. Sesja par i rodzin trwa 80 minut.

6. Jeśli pacjent spóźni się na sesje lub konsultację, czas spotkania nie jest przedłużany.

7. Pacjent może odwołać sesję najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem, wtedy odwołana sesja nie podlega opłacie. Natomiast jeśli zrobi to później lub nie pojawi się na wizycie, koszty sesji,która się nie odbyła reguluje na następnym spotkaniu.

8. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji terapeuty z rodzicami i uczestniczą w sesjach po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów/.