oferta

Konsultacja psychologiczna– 1-3 spotkań w celu rozpoznania problemu, jego istoty. Jest wstępną diagnozą umożliwiającą zaplanowanie dalszego postępowania i określenia celu oddziaływań terapeutycznych. Czasami wystarczy kilka spotkań, aby w inny, nowy sposób spojrzeć na problem. Miewamy różne trudne, kryzysowe chwile w swoim życiu, potrzebujemy wsparcia, ale nie chcemy obarczać nimi naszych bliskich. Właśnie spotkanie z terapeutą może być alternatywą dla rozmowy z kimś bliskim. Dodatkowo terapeuta jako osoba z zewnątrz jest w stanie spojrzeć na istniejący problem z dystansem, co bardzo często jest wystarczające, aby znaleźć pomysł na to jak uporać się z kryzysem.
W powszechnym przekonaniu wciąż żywa jest teza, iż do psychologa idą ci, którzy mają naprawdę problem, albo są nienormalni („psychiczni”). Takie spotkanie jednorazowe jest okazją na to, aby pozbyć się tych mylnych przekonań i bez lęku spojrzeć na psychoterapię.

Psychoterapia indywidualna– to cykliczne spotkania z terapeutą w celu zrozumienia źródeł oraz mechanizmów swojego postępowania. Opiera się na relacji interpersonalnej pomiędzy terapeutą i pacjentem. Jest odkrywaniem swojej nieświadomości i jej wpływu na aktualne życie jednostki. Zrozumienie swojego postępowania jest niezbędne do jego zmiany. Często zastanawiamy się dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Dlaczego nie zrobiliśmy tego w ten i ten sposób.
W tak zwanym „po fakcie” często złościmy się na siebie za nasze zachowanie. Właśnie proces psychoterapii pomaga zrozumieć motywy naszych działań, które nie raz są destrukcyjne dla nas samych. Z czasem pozwala ona na poznanie innych sposobów radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego. Warto pamiętać, że to co nieświadome rządzi nami, a my jesteśmy wobec tego bezbronni. Dopiero kiedy jesteśmy świadomi motywów naszych działań i ich przyczyn, dopiero wtedy mamy nad nimi kontrolę i jesteśmy w stanie je zmieniać.
Pozostaje kwestia gotowości na zmiany. Terapia bywa przerażająca, ponieważ zmusza nas niejako do zmiany naszego życia, natomiast nie każdy jest na te zamiany gotowy. Dlatego też ważne jest, aby być świadomym, że terapia to praca. Praca nad sobą, która owocuje zmianą życia na lepsze, ale trzeba mieć w sobie odwagę i gotowość, aby przeżyć to nowe lepsze życie.

Psychoterapia par/małżeństw/rodzin– pozwala w toku wspólnych spotkań zrozumieć charakter relacji partnerskiej i poprawić jakość oraz komunikację w związku.

Porady psychologiczne-jednorazowe spotkania w celu nakierowania pacjenta na dalsze postępowanie w procesie radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Psychoedukacja– jednorazowe spotkania np. dla rodziców w celu pogłębienia wiedzy lub zdobycia jej np. po to by zrozumieć zachowania swoich dzieci oraz poprawić jakość relacji rodzic-dziecko; mąż-żona; partner-partnerka.